WIG20 – czas na powrót hossy?

WIG20 – czas na powrót hossy?

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych to instytucja, która pozwala na obrót giełdowy papierami wartościowymi oraz instrumentami finansowymi, które zostały dopuszczone do obrotu na giełdzie. Na rynku głównym najważniejsze indeksy giełdowe to: WIG, WIG20 i WIG30. Obecnie na GPW notowane są akcje około 465 spółek. Cały obrót na giełdzie regulowany jest regulaminem oraz szczegółowymi zasadami giełdy. Nadzór sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

WIG to warszawski indeks giełdowy o typie dochodowym. Obejmuje on wszystkie spółki giełdowe, które spełniają określone minimalne kryteria. Jest to najdłużej notowany indeks na polskiej giełdzie.

WIG20 – co to jest?

Jest to jeden z indeksów giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółki WIG20 to 20 największych spółek akcyjnych, które są notowane na polskiej giełdzie. WIG20 jest indeksem o typie cenowym. Oznacza to, że obliczając go brane są pod uwagę tylko i wyłącznie ceny transakcji. Co do zasady w indeksie WIG20 nie ma możliwości, aby zanotowanych zostało więcej niż 5 spółek z danego sektora. We wrześniu 2013 roku WIG20 powiększono o 10 kolejnych największych spółek i powstał WIG30.

Najniższa wartość WIG20 w historii to 577.90 punktów, natomiast najwyższa odnotowana wartość to 3917,87 punktów. O wejściu do indeksu WIG20 decyduje wartość obrotu akcjami poszczególnych spółek. Istnieją również pewne warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby wejść do indeksu. Są to między innymi: więcej niż 10% akcji w wolnym obrocie, brak oznaczenia spółki, wartość w wolnym obrocie ponad 1 milion euro czy brak przynależności do pewnych segmentów na rynku.

Lista spółek należących do WIG20 jest podana do ogólnej wiadomości. Aktualnie w czołówce WIG20 znajdują się takie spółki jak: PKO Bank Polski, PKN Orlen, PZU, Bank Pekao S.A., KGHM Polska Miedź S.A., LPP, Santander Bank Polska, PGNiG, PGE czy CCC S.A.

Indeksy WIG20 są obliczane na podstawie określonego wzoru i przeliczane na punkty. Do obliczeń brane są pod uwagę takie informacje jak kapitalizacja portfela indeksu na sesji t, kapitalizacja portfela indeksu w dniu bazowym oraz współczynnik korygujący indeksu na sesji t. Wzięcie pod uwagę współczynnika korygującego neutralizuje zmiany wielkości kapitalizacji giełdy.

Notowania indeksów giełdowych WIG20 również są powszechnie dostępne. W informacjach na temat notowania WIG20 znajdują się takie informacje jak kurs, kurs otwarcia, kurs odniesienia, wolumen obrotu, wartość obrotu, liczba transakcji, czy stopa zwrotu.

Na przestrzeni czasu wykształciły się pochodne indeksy WIG20. Jest to na przykład WIG20short, WIG20lev oraz WIG20TR. Są to indeksy, które odzwierciedlają poszczególne zmiany cen spółek czy też wypłaty dywidendy oraz emisję akcji z prawem poboru. Pozwalają one na dokładniejsze zbadanie skutków tych zmian niż sam WIG20.

Warto zauważyć, że polska giełda i gospodarka to nie tylko WIG20. Aby nie popełnić inwestycyjnego błędu i nie przegapić istotnych wydarzeń należy śledzić giełdę z perspektywy szerszej niż tylko spółki należące do tego indeksu.

Opcja komentowania została wyłączona.