JSW – bańka spekulacyjna czy powrót do świetności?

JSW – bańka spekulacyjna czy powrót do świetności?

JSW SA (Jastrzębska Spółka Węglowa) jest firmą zajmującą się przede wszystkim produkcją węgla koksowego hard (typ 35). W ostatnim czasie możemy zaobserwować różne tendencje notowań giełdowych tej spółki.

JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa SA jest największym przedsiębiorstwem tego typu w Polsce i jednym z największych w Unii Europejskiej. Współpracuje głównie z hutami z Europy Środkowej, które wykorzystują węgiel wydobywany przez konsorcjum, między innymi do wyrobu stali. Koks oferowany przez JSW jest produktem sprzedawanym na całym świecie (głównie w Niemczech, Czechach, Austrii, Indiach). Firma powstała z połączenia 7 przedsiębiorstw górniczych – aktualnie w skład JSW wchodzą 4 kopalnie. Założona została w 1993 roku, istnieje więc już 26 lat.

JSW – giełda

Akcje przedsiębiorstwa zadebiutowały 8 lat temu – w 2011 roku – na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Firma planuje zainwestować 20 miliardów złotych w rozwój kopalni – zatrudnienie ma sięgnąć w przyszłości 28 tysięcy. Takie plany są jednak według inwestorów dość ryzykowne, jednak nie znaczy to, że niemożliwe do zrealizowania.

Akcje JSW

Akcje JSW wyróżniają się w notowaniach giełdowych, w ostatnim czasie raczej w sposób negatywny. Firma zamierza inwestować w udostępnienie nowych poziomów wydobywczych, a także nowych złóż i już dostępnych. Strategia rozwojowa ma na celu poprawę efektywności produkcji dzięki inwestycjom i korzystaniu z najbardziej nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Około 1 tys. ton węgla rocznie ma przypadać na jednego pracownika od 2025 roku. JSW pragnie także spłacić zadłużenia z tytułu obligacji – powołano w tym celu fundusz stabilizacyjny. Jego zadaniem jest zachowanie ciągłości operacyjnej i utrzymywanie odpowiedniego poziomu płynności finansowej. Czy tak dalekosiężne plany mają szansę realizacji? Na tą chwilę trudno cokolwiek stwierdzić.

Notowania giełdowe JSW

Produkcja węgla w JSW w pierwszym kwartale 2019 roku wyniosła 3,48 miliona – była wyższa w stosunku do poprzedniego kwartału aż o około 6,8 procent. Cena węgla hard w tym okresie spadła natomiast o około 1 procent. Akcje firmy są coraz tańsze – wyprzedaż akcji górniczej spółki uległa więc nasileniu. Emisja akcji wskazuje na to, że nowa kopalnia jest coraz bardziej realna.

Perspektywy rozwoju

Dotychczas fundusz stabilizacyjny spółki JSW zgromadził aż 1,85 mld zł – istnieje szansa na zwiększenie środków w tym roku do 2 mld złotych. Te środki jednak mogą być użyte na rzecz firmy tylko w następujących przypadkach; wsparcie potrzebnych inwestycji (np. rozbudowa mocy wydobywczych, większy dostęp do złóż) lub ryzyko utraty płynności finansowej JSW w przypadku niekorzystnych cen koksu i węgla. Przedsiębiorstwo zdaje sobie sprawę z tego, że ludzie są największym kapitałem i to dzięki nim można odnieść sukces. Najcenniejszymi pracownikami są ci, którzy identyfikują się z misją tej firmy. Załoga Jastrzębskiej Spółki Węglowej wynosi aktualnie ponad 21 tysięcy osób, z czego pod ziemią pracuje ponad 16 tysięcy, a na powierzchni około 4 tysiące osób. Czynnikiem strategii JSW są kompetencje ludzkie idące w parze z produkcją. Rozwój firmy może zostać zatem osiągnięty poprzez zatrudnianie nowych osób i inwestowanie w ich wykształcenie. Młode osoby są siłą napędową przedsiębiorstwa – ukończone przez nich szkoły górnicze pozwalają nabyć cenne umiejętności, które są niezwykle ważne w tej pracy.

Jak widać, notowania giełdowe JSW są różnorodne, jednak firma cały czas ma szansę na rozwój. Jeśli dokona nowych inwestycji, także w czynnik ludzki, perspektywy rozwoju są dosyć realne.

Opcja komentowania została wyłączona.