Czym jest nakaz zapłaty z e-sądu?

Czym jest nakaz zapłaty z e-sądu?

Elektroniczne postępowanie upominawcze, zwane potocznie e-sądem powstało po to, aby oszczędzić pracy sądom w tradycyjnym postępowaniu na drodze cywilnej w sytuacjach, które jednoznacznie wskazują na winę pozwanego. Wprowadzenie elektronicznego nakazu zapłaty uprościło dochodzenie swoich wierzytelności i ułatwiło funkcjonowanie wielu instytucjom, firmom i osobom prywatnym.

Kiedy stosuje się nakaz zapłaty z e-sądu


Są sytuacje, które na pierwszy rzut oka nie budzą żadnych wątpliwości. Wyobraźmy sobie na przykład osobę prywatną, która zalega od wielu miesięcy z opłatami czynszowymi, abonamentem telefonicznym, albo firmę, która mimo upomnień nie płaci za dostarczone przez podwykonawców towary, czy usługi. Zanim zaczął funkcjonować e-sąd, dochodzenie takich oczywistych należności było prawdziwą drogą przez mękę dla wierzyciela ze względu na zbyt obciążony i działający powoli system wymiary sprawiedliwości. Dłużnicy latami unikali spłaty zadłużenia, a uczciwi wierzyciele popadali w problemy finansowe nie mogąc w skuteczny sposób dochodzić swoich należności, a jednocześnie musieli ponosić koszty związane z prowadzeniem działalności oraz postępowaniem sądowym. To właśnie czas dochodzenia swoich praw był czynnikiem decydującym, najczęściej negatywnie, o sytuacji wierzyciela. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej, a wierzyciele mają większe szanse na szybsze odzyskanie swoich pieniędzy.


Przyspieszone formalności


Jeżeli wierzyciel dysponuje dowodami jednoznacznie świadczącymi o tym, że należy mu się nakaz zapłaty, może on zwrócić się z wnioskiem do e-sądu. W większości oczywistych przypadków sąd nie będzie wymagał postępowania dowodowego, a nakaz zapłaty zostanie wydany na posiedzeniu niejawnym, bez udziału żadnej ze stron. Znacząco przyspiesza to procedurę sądową. Pozwany otrzymuje w takiej sytuacji droga pocztową nakaz zapłaty, w podobny sposób o wyniku postępowania niejawnego powiadamiany jest powód. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni pozwany nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, nakaz zapłaty nabiera mocy prawnej. Oznacza to, że dla powoda może stać się podstawą do egzekucji komorniczej. Procedura ta wydaje się iście salomonowym rozwiązaniem. Nakaz zapłaty z e-sądu z jednej strony oszczędza czas i pieniądze, których wymaga tradycyjna droga w postępowaniu cywilnym, a z drugiej strony nie zamyka pozwanemu drogi do odwołania się od wyroku, jeżeli w jego mniemaniu wyrok nie jest sprawiedliwy. Warto zatem rozważyć wystąpienie na taką drogę odzyskiwania należności, jeżeli mamy dowody, które jednoznacznie świadczą na naszą korzyść.

Opcja komentowania została wyłączona.